Home » Fysiotherapie » Buurtzorg +

Buurtzorg +Bij ziekte en/of ouderdom met goede zorg thuis zelfstandig blijven wonen? Dat kan, met verzorging,verpleging en therapie van Buurtzorg +.

Ziek zijn en ouder worden gaat vaak gepaard met handicaps en beperkingen. Dat wat u gewoon was iedere dag te doen gaat opeens moeilijk en lukt soms helemaal niet meer. Het heeft al met al grote consequenties voor u in het dagelijks leven. Buurtzorg helpt u hier mee om te gaan en helpt u bij het zoeken naar oplossingen.

Buurtzorg  is een landelijke thuiszorgorganisatie die u en uw omgeving centraal stelt. Buurtzorg heeft hoogopgeleide medewerkers in dienst die samen met u en uw omgeving onderzoeken wat nu nodig is, maar ook houden ze rekening met veranderingen in de toekomst. Buurtzorg  begeleidt u bij uw herstel of tijdens het ziekteproces. Wij bieden verzorging en verpleging thuis. Buurtzorgmedewerkers helpen u bijvoorbeeld met het wassen, klaarzetten en geven van medicijnen en het aan- en uitkleden. Ook verrichten zij handelingen op verzoek van uw behandelend (huis)arts of specialist zoals insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrijden van pijn.

In 2011 is FTC De Koepel een samenwerkingsverband aangegaan met de thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Dit om de zorg voor thuiswonende chronisch zieken en/of kwetsbare ouderen zo optimaal mogelijk te maken. In deze samenwerking participeert tevens een ergotherapeut. Samen kan een leefomgeving worden gecreeerd waarin de zieke en/of oudere zelfstandig thuis kan 'blijven' wonen. Dit samenwerkingsverband is genaamd Buurtzorg +

De therapie zal zich richting op zelfstandigheid van de client in de thuissituatie zoals, veilig opstaan en gaan zitten, lopen met een stok of rollator, toiletbezoek, conditieverbetering, valpreventie etc. Hierbij wordt rekening gehouden met de belastbaarheid van de client, de inrichting van de leefomgeving (binnen- en buitenshuis) maar zeker ook met de mantelzorg(st)er. Deze heeft namelijk een prominente rol in de zorg voor de betreffende client.

In 2012 is Evan Reinders gediplomeerd thuiszorgfysiotherapeut en werkt voor Buurtzorg+