Home » Fysiotherapie » Echografie

EchografieEchografie

Wat is echografie?

Echografie is bij de meeste mensen bekend vanuit de zwangerschaps-diagnostiek en het zichtbaar maken van het ongeboren kind. Deze techniek kan ook heel goed worden toegepast om spieren, pezen, kapsel, banden, zenuwen en bloedvaten weer te geven. Hoogfrequent geluidsgolven, welke voor het menselijk oor niet waarneembaar zijn, worden het lichaam in gezonden.
Hierbij wordt een transducer recht-streeks op de huid geplaatst. Deze transducer is in staat om de geluidsgolven uit te zenden en terugkerende echo’s te ontvangen. Echo’s ontstaan in het lichaam waar de ene structuur overgaat in een andere. Deze echo’s worden door een computer razend snel verwerkt tot een beeld op de monitor welke dan de structuren die onder de huid liggen weergeeft.

 

Het echo onderzoek

Er zijn geen speciale voorbereidingen nodig voor het onderzoek, het is geheel pijnloos en kan zo vaak herhaald worden als nodig is. Het onderzoek zal tussen de 10 en 20 minuten in beslag nemen. Er wordt een laagje gel op de transducer aangebracht, waarna deze over de huid bewogen wordt en de beelden op de monitor zichtbaar worden. Tijdens het onderzoek kan de behandelaar u vragen bewegingen te maken welke dan op het beeldscherm gevolgd en beoordeeld kunnen worden. Ook de patiënt kan het onderzoek op de monitor volgen.

Opleiding

Binnen ftc De Koepel wordt het echografisch onderzoek verricht door Jan Maarten de Ruiter of Evan Reinders. Beide hebben in 2007 de cursus Musculoskeletal Ultrasound afgerond en nadien enkele specialistische nascholingen gevolgd.

Toepassingen

Echografie wordt in onze praktijk onder andere toegepast bij het onderzoek naar aandoeningen van weke delen. In de
onderstaande opsomming is aangegeven welke aandoeningen zichtbaar gemaakt kunnen worden.

Naast het zichtbaar maken van afwijkingen is echo ook een heel mooi medium om tijdens het revalidatieproces het herstel te volgen.

Kosten en vergoeding

Er is nog geen vergoedingsregeling voor het gebruik van echografie door de fysiotherapeut. Als het onderzoek wordt uitgevoerd na verwijzing door uw huisarts, sportarts of specialist, kan het onderzoek als consult worden gedeclareerd en vergoed. Dit wordt uiteraard als fysiotherapie door uw verzekering vergoed.