Home » Fysiotherapie » FysioActief

FysioActiefFysioActief

FysioActief De Binder is een onderdeel van Fysiotherapie De Binder en richt zich niet alleen op mensen met terugkerende klachten maar ook op mensen die onder begeleiding van de fysiotherapeut verantwoord willen bewegen en fit worden.

Na een intake en een conditietest wordt samen, een op maat gemaakt oefenprogramma samengesteld. Hierin staan de persoonlijke doelen van u centraal. Wanneer er tijdens de test aspecten naar voren komen die nader onderzocht moeten worden kunnen wij, indien gewenst, snel een huisarts, diëtist of podotherapeut raadplegen.

De trainingen zullen in kleine groepen van max. 8 personen plaats vinden en één uur duren. Er wordt getraind m.b.v. de modernste apparatuur waarbij functioneel bewegen centraal staat. Elke training begint met een gezamenlijke warming-up en eindigt met een cooling down. Na tijd is er gelegenheid om te douchen.

Kortom, FysioActief is er voor jong en oud, mensen met klachten of gewoon voor mensen die graag verantwoord willen bewegen.

De kosten voor deze trainingen worden over het algemeen niet vergoedt door uw zorgverzekering. Sommige verzekeraars vergoeden een gedeelte, raadpleeg hiervoor uw polis.

Wij werken met abonnementen van een maand, kwartaal, half jaar of een jaar. U kunt kiezen tussen 1 of 2 maal per week.

Neem contact met ons op voor de kosten en tijden.

Betaling dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde datum uit, dan verkeert de cliënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum. In dat geval zullen er extra administratiekosten worden verrekend.

Opzeggen dient een maand voor ingang van een volgende periode geschieden. Dit kunt u schriftelijk of persoonlijke aangeven bij uw therapeut.

Wanneer u bent verhinderd dient u dit 24 uur voor aanvang van de training melden. Indien hier niet aan wordt voldaan zal de betreffende training in rekening worden gebracht. Indien u op het afgesproken tijdstip niet kunt trainen en u heeft zich 24 uur voor de training afgemeld, behoudt u het recht deze training op een ander tijdstip te volgen.

Wij hopen dat u veel plezier zult beleven en u zich beter zult gaan voelen door verantwoord te gaan bewegen bij FysioActief De Binder.