Fysiotherapie na COVID-19

# Fysiotherapie na COVID-19

Fysiotherapie na COVID-19

Als u na een COVID-19 infectie klachten houdt bij het bewegen en het uitvoeren van activiteiten kunt u bij de fysiotherapeut terecht voor hulp, advies en begeleiding. Dit kunnen bijvoorbeeld klachten zijn op het gebied van vermoeidheid, benauwdheid, energie, kracht of uithoudingsvermogen. De veiligheid staat uiteraard voorop bij de behandeling. Hiervoor maakt de fysiotherapeut een inschatting of behandeling (op afstand via beeldbellen) mogelijk is en of fysieke behandeling verantwoord is (eventueel met persoonlijke beschermingsmiddelen).

De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee u na een COVID-19 besmetting te maken kunt krijgen. Hij of zij helpt u om inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten. De fysiotherapeut zorgt er op deze manier voor dat u op een verantwoorde manier werkt aan uw herstel. De fysiotherapeut kijkt ook hoe het verder met u gaat. Heeft u problemen op emotioneel vlak, verloopt het herstel goed en eet u (gezond) genoeg? Als het nodig is, schakelt de fysiotherapeut in overleg met de huisarts andere zorgverleners in.

Vergoeding paramedische herstelzorg na COVID-19

Als u ernstige COVID-19 heeft gehad en u tijdens uw herstel ernstige klachten of beperkingen ervaart, kunt u in aanmerking komen voor deze herstelzorg. Uw huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van uw klachten welke zorg nodig is. Uw huisarts of medisch specialist stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID-19 en of u deze zorg moet krijgen. U hoeft niet positief getest te zijn op het coronavirus. U hoeft ook niet opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis.

De huisarts of medisch specialist stelt dus vast of u paramedische herstelzorg nodig heeft en verwijst u voor deze zorg. Het is belangrijk dat de zorg uiterlijk binnen 1 maand na de verwijzing start. Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. De maximale periode van behandeling is 6 maanden tot 50 behandelingen. Indien noodzakelijk kan er een tweede periode van 6 maanden tot 50 behandelingen worden voorgeschreven. De behandelingen worden vergoedt vanuit de basisverzekering waarbij eerst het eigen risico wordt aangesproken.

Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat u toestemt met deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. U geeft dan toestemming om gegevens over uw gezondheid en behandeling te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 onderzocht.

Herkent u zich hierin en wenst u begeleiding na COVID-19 of heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor meer informatie.

Voor meer informatie over paramedische herstelzorg, klik hier.