De voorwaarden die gelden bij paramedische herstelzorg na COVID-19

# Alles wat u moet weten over herstelzorg na COVID-19

Wie komt in aanmerking voor deze herstelzorg?

Als u ernstige COVID-19 heeft gehad en u tijdens uw herstel ernstige klachten of beperkingen ervaart, kunt u in aanmerking komen voor deze herstelzorg. Uw huisarts of medisch specialist bepaalt op grond van uw klachten welke zorg nodig is. Uw huisarts of medisch specialist stelt vast of er waarschijnlijk sprake is geweest van COVID19 en of u deze zorg moet krijgen. U hoeft niet positief getest te zijn op het coronavirus. U hoeft ook niet opgenomen te zijn geweest in het ziekenhuis.

Verwijzing voor paramedische herstelzorg

De huisarts of medisch specialist stelt vast of u paramedische herstelzorg nodig heeft en verwijst u voor deze zorg. Het is belangrijk dat de zorg uiterlijk binnen 1 maand na de verwijzing start. Duur van de behandeling Het is per patiënt verschillend hoeveel zorg er nodig is. Sommige patiënten hebben aan enkele ondersteunende behandelsessies voldoende. Andere patiënten hebben een behandelprogramma van enkele maanden nodig. De maximale periode van behandeling is 6 maanden.

Onderzoek

Een voorwaarde om paramedische herstelzorg vergoed te krijgen is dat u toestemt met deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. U geeft dan toestemming om gegevens over uw gezondheid en behandeling te delen met de onderzoekers. Zonder deze toestemming wordt de zorg niet vergoed. Met het onderzoek worden de effecten en kosten van paramedische herstelzorg voor COVID-19 onderzocht.

Hoe wordt het onderzoek gedaan?

Gegevens over de gezondheid en herstel worden verzameld uit uw dossier. Daarnaast wordt u gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Het 1e deel van het onderzoek start zodra er met paramedische zorg wordt gestart. De behandelaar legt vanaf de 1e behandeling in uw dossier verschillende gegevens vast over bijvoorbeeld conditie, gewicht en de behandeling die nodig is. Voor dit deel van het onderzoek is alleen uw mondelinge toestemming nodig. In het najaar van 2020 start het 2e deel van het onderzoek. Een onderzoeksgroep gaat dan de dossiergegevens verzamelen bij de betrokken zorgverleners. Vanaf dat moment kunt u gevraagd worden om extra vragenlijsten in te vullen of een test uit te voeren om bijvoorbeeld de conditie te bepalen. De uitkomsten hiervan zijn nodig om informatie te verkrijgen over de effecten van de behandeling. Voor dit deel van het onderzoek is uw schriftelijk toestemming nodig. Stoppen met deelname aan het onderzoek kan op elk moment. De paramedische herstelzorg wordt vanaf dat moment niet meer vergoed. Eigen risico Voor paramedische herstelzorg na COVID-19 geldt het eigen risico.

 

Meer informatie over paramedische herstelzorg kunt u vinden op de website van Zorginstituut Nederland: https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/paramedischeherstelzorg-na-covid-19